Idea/publikacja

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze,
Komisja Prasoznawcza PAN, Oddział w Krakowie,
Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
Zakład Dziennikarstwa i Nauk o Mediach Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego
zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej na temat:

MIASTO STARSZE NIŻ PRASA
(2-4 października 2023 roku)

Miejsce konferencji: WiMBP im. Cypriana Norwida, al. Wojska Polskiego 9,
65-077 Zielona Góra, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku ze zwiększającym się zainteresowaniem dotyczącym rozwoju prasy w Polsce proponujemy Państwu udział w konferencji dotyczącej szeroko rozumianych przemian zachodzących w tym aspekcie naukowym.

Celem naszej konferencji jest analiza stanu i kierunków badań nad polską prasą oraz w szerszym zakresie prezentacja obszarów badawczych współczesnych medioznawców.

Ponadto, zgodnie z określeniem „anatomia regionu” sformułowanym przez prof. dr hab. Wojciecha Browarnego, w trakcie konferencji będziemy chcieli „wydobyć i nazwać złożoną budowę regionu jako fenomenu związanego ze zmiennym stanem świadomości indywidualnej i zbiorowej […]” w świetle prasy dotyczącej naszego regionu zarówno w kontekście Zielonej Góry, województwa lubuskiego czy Ziem Zachodnich. Podczas konferencji pragniemy przedstawić przemiany związane z prasą Ziem Zachodnich po 1945 roku.

W zamyśle organizatorów konferencja ma stanowić kontynuację i rozwinięcie badań nad tematyką poruszaną w sposób spójny i metodyczny między innymi w powstałych już opracowaniach monograficznych i zbiorowych dotyczących prasy Ziemi Lubuskiej, np. publikacje Krystyny Kunickiej, Bogdana Janusza Kunickiego, Henryka Szczepańskiego Prasa gorzowska w latach 1945-1985 (Gorzów Wielkopolski 1987), Andrzeja Krzysztofa Piaseckiego Lubuska czwarta władza: środki społecznej komunikacji w województwie lubuskim (Zielona Góra 2000), Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945-2012 pod red. nauk. Andrzeja Bucka, Przemysława Bartkowiaka, Dawida Kotlarka (Zielona Góra 2013), Oblicza prasy zielonogórskiej: konteksty lubuskie pod redakcją Jolanty Chwastyk-Kowalczyk i Andrzeja Bucka (Warszawa 2022). Istnieje też szereg szczegółowych monografii poszczególnych tytułów czasopism oraz opracowań czasopiśmiennictwa studenckiego autorstwa Jolanty Chwastyk-Kowalczyk, Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza, Anny Sobeckiej czy Andrzeja Bucka. Kontekst społeczno-polityczny i instytucjonalny powstawania prasy gorzowskiej czy zielonogórskiej opisywali także historycy – regionaliści (m.in. prof. dr hab. Hieronim Szczegóła, dr hab. Ryszard Zaradny, prof. UZ, dr hab Magdalena Steciąg, prof. UZ, dr hab. Radosław Domke, prof. UZ, dr Kaja Rostkowska-Biszczanik, dr Janusz Łastowiecki, dr Andrzej Buck i inni).

Uważamy, że nadszedł czas, aby te badania uzupełnić i pogłębić, zaprezentować oraz ocenić ich aktualny stan w szerszym ogólnopolskim kontekście, w szczególności w perspektywie metodologicznej, głównie metodologii badań nad prasą regionalną, badań nad czytelnictwem czasopism regionalnych i nie tylko, obecności czasopism regionalnych w bibliotekach oraz czasopism elektronicznych. Ponadto w czasie konferencji zastanowimy się nad kierunkami, osiągnięciami i brakami współczesnych polskich badań prasoznawczych, z uwzględnieniem uwarunkowań rozwoju i kondycji współczesnego dziennikarstwa.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Językiem konferencji jest język polski i angielski. Organizatorzy będą zabiegać o udział w konferencji najwybitniejszych teoretyków i metodologów badań prasoznawczych. Rada Programowa zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszonych tematów referatów. Prelegenci, których wystąpienia zakwalifikuje Rada Programowa, zostaną poinformowani pocztą elektroniczną do 15 września 2023 roku. Organizatorzy przewidują następujący czas na wystąpienia konferencyjne: referat – 20 minut, komunikat – 10 minut. Prezentacje prosimy zapisać w formacie Powerpoint (ppt 97-2013). Na czas trwania obrad zapewniamy komputery, rzutniki multimedialne. Wszystkie informacje zamieszczane będą na stronie internetowej konferencji – http://konferencja.norwid.net.pl.

 

Organizatorzy przewidują publikację referatów w punktowanych czasopismach naukowych: „Roczniku Historii Prasy Polskiej” i „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”.

Prosimy o dostarczenie tekstów wystąpień do 31 grudnia 2023 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowa instrukcja wydawnicza dostępna jest na stronach www:

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” https://sbsp.up.krakow.pl/about/submissions

oraz „Rocznika Historii Prasy Polskiej” https://journals.pan.pl/rhpp

                                              

Z wyrazami szacunku w imieniu organizatorów

dr Andrzej Buck
Dyrektor WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze